dinsdag 1 november 2016


Rijk met een goede vriend
Het klinkt als muziek in de oren
Rijk ben je met een goede vriend
Niemand is voor het alleen zijn geboren
Eventjes in nood je op mekaar verlaten
Daar waar eerlijkheid het wint van de leugen
Daar waar vertrouwen binnen bereik
hoge toppen scoren
Daar waar je bent voor geboren
Je haalt je vriend of jezelf niet door het slijk
Man en vrouw leven als gelijk
Een goede vriend wel bemind
Samen lachen en praten
Je gewoon eventjes op mekaar
Kunnen verlaten
De wegen die scheiden maar je kan
Jezelf met kleine dingen van elke dag
Weer verblijden
Rekenend op een goede vriend